ING Collectie

... minuten lezen luister

ING is al meer dan 43 jaar actief binnen de kunstwereld. We verzamelen actief kunst voor de ING Collectie en maken tentoonstellingen in binnen- en buitenland en onze eigen expositieruimte in Brussel. Ook sponsoren we musea, zoals het Rijksmuseum in Amsterdam, en via verschillende initiateven stimuleren we jong en creatief talent.

Installatie overzicht met Richard Deacon (1949), Stefan Kroner (1973), Roni Horn (1955) en Tjebbe Beekman (1972) in Cobra Museum voor Moderne kunst

Installatie overzicht met Richard Deacon (1949), Stefan Kroner (1973), Roni Horn (1955) en Tjebbe Beekman (1972) in Cobra Museum voor Moderne kunst

Waarom heeft ING een kunstcollectie?

ING startte in 1974 al met het verzamelen van kunst en is dat blijven doen, want kunst is vaak een inspiratiebron, stimuleert zo innovatie, en draagt bij aan een fijne (werk)omgeving.

Doel van de ING Collectie

De collectie heeft tot doel bij te dragen aan een cultuur van innovatie en verandering binnen ING en daarbuiten. Hier geven we op verschillende manieren invulling aan.

We stimuleren nieuw, jong en opkomend talent via verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de ING Unseen Talent Award voor fotografietalent en CREATIS dat in België creatieve ondernemers ondersteunt.

Kunst is onderdeel van de (werk)omgeving van medewerkers en waar wij onze klanten zien. Op 500 ING-locaties wereldwijd hangen er kunstwerken uit de collectie.

Kunstwerken uit de collectie worden wereldwijd tentoongesteld in eigen exposities en door ze regelmatig in bruikleen te geven aan toonaangevende musea als het Pushkin Museum in Moskou, het Cobra Museum in Amstelveen en het MoA in Seoul.

Wij kopen kunstwerken waarmee de collectie actueel, en vooruitstrevend blijft, nu en in de toekomst. Alle werken sluiten tevens aan bij het kunstbeleid dat we in 2013 hebben ingezet (Lees meer hierover bij geschiedenis).

<center>Matthew Day Jackson, (1974) <br><em>Lumpenproletariat (Alive)</em>, 2010 <br>hout en plastic</center>

Matthew Day Jackson, (1974)
Lumpenproletariat (Alive), 2010
hout en plastic

Stimuleren van jong talent

ING heeft meerdere samenwerkingsverbanden op het gebied van kunst, waarbij jong, opkomend en creatief talent wordt gestimuleerd.

ING Unseen Talent Award

Samen met Unseen Photo Fair en Festival wordt sinds 2013 de ING Unseen Talent Award voor nieuw fotografietalent georganiseerd. Met deze award willen we samen met Unseen de carrières van talentvolle fotografen een kickstart geven door ze een ‘talent programme’ aan te bieden met diverse workshops, werk in opdracht voor ING, en het bieden van een internationaal platform waar zij hun werk kunnen tentoonstellen.

Incubator voor bedrijven uit de culturele en creatieve sector

ING in België lanceerde december 2016 samen met kweekvijver voor culturele ondernemers CREATIS en crowdfunding platform KissKissBankBank, de eerste incubator voor Belgische bedrijven uit de culturele en creatieve sector. Met deze incubator willen we de ontwikkeling van deze ondernemingen op maat deskundig begeleiden en versnellen.

ING lounge tijdens Photo Fair and Festival Unseen Amsterdam. De lounge laat werk zien van de ING Unseen Talent Award finalisten. (Foto: Rebecca Metzger)

ING lounge tijdens Photo Fair and Festival Unseen Amsterdam. De lounge laat werk zien van de ING Unseen Talent Award finalisten. (Foto: Rebecca Metzger)

Waar is de ING Collectie te zien?

Naast de functie om bij te dragen aan een cultuur van innovatie en verandering, hecht ING waarde aan de publieke functie van de collectie. Toegang tot de werken willen we daarom voor een breed publiek zo laagdrempelig mogelijk maken.

Naast dat de kunstwerken te zien in onze eigen kantoren – 500 wereldwijd - en gerenommeerde musea, is een deel beschikbaar online en door de jaren heen heeft ING verschillende kunstcatalogi gepubliceerd, naar aanleiding van een tentoonstelling of om een overzicht te bieden van de collectie. De ING Collectie komt zo van de muren, de huizen van mensen binnen.

Geschiedenis

De ING Collectie vindt zijn oorsprong in de vroegere collecties van de NMB Bank.
De geschiedenis van de ING Collectie begint in 1974 met de opening van een nieuw hoofdkantoor van de NMB (Nederlandsche Middenstands Bank) in Amsterdam. Door verschillende fusies en overnames werden in de loop der jaren collecties toegevoegd aan die van de NMB.

In 1991 ontstond de ING (Internationale Nederlanden Groep) uit een fusie tussen de NMB Postbank Groep en Nationale-Nederlanden. De ING Collectie Nederland was daarmee een feit.

Ook internationaal was het bedrijf in beweging. In 1998 fuseerde ING met Bank Brussel Lambert (BBL), in 1995 was de overname van Barings Bank en in 2001 kreeg ING een meerderheidsbelang in ING Bank Slaski. De internationaal hoog aangeschreven kunstcollecties van deze banken werden toegevoegd aan die van ING.

De in 2009 aangekondigde splitsing tussen bank en verzekeraar was aanleiding voor ING Art Management om de collectie opnieuw te herzien. ING Art Management verdeelde de collectie toen in een ING Bank Collectie en een Insurance Collectie.

In 2013 werd nieuw beleid voor de ING Collectie geïntroduceerd. De focus kwam meer op internationale kunst te liggen van kunstenaars die de grensvlakken van de figuratie opzoeken en het experiment niet uit de weg gaan. De collectie hebben we toen van 25.000 werken teruggebracht naar 10.000. Op basis van dit beleid en de geselecteerde 10.000 werken wordt de huidige ING Collectie vormgegeven.

<center>Markus Selg (1974) <br><em>Refuge (Ganvie)</em>, 2014 <br>filmframe, 3 schermen / sublimatie print op stof, 4 delen</center>

Markus Selg (1974)
Refuge (Ganvie), 2014
filmframe, 3 schermen / sublimatie print op stof, 4 delen

Terug naar boven