De Nederlandse Corporate Governance Code

... minuten lezen luister

De discussies in Nederland over corporate governance hebben geresulteerd in de Nederlandse Corporate Governance Code, die op 1 januari 2004 in werking trad. Op grond van bijna vijf jaar ervaring met de code heeft de Monitoring Commissie Nederlandse Corporate Governance Code (ook bekend als de 'commissie-Frijns') een geactualiseerde versie van de code opgesteld die op 1 januari 2009 in werking trad. Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen dienen met ingang van het boekjaar 2009 te rapporteren over de wijze waarop zij de herziene Nederlandse Corporate Governance Code toepassen en uit te leggen waarom zij daar eventueel van afwijken.

ING heeft een boekje gepubliceerd, waarin u de principes en bestpracticebepalingen van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code vindt, alsmede de wijze waarop ING Groep N.V. deze toepast.

Op 27 april 2010 heeft de Algemene Vergadering de wijze waarop ING Groep N.V. de herziene Nederlandse Corporate Governance Code toepast, goedgekeurd.

Terug naar boven