Samenwerking ING en UNICEF: Power for Youth

... minuten lezen luister

De samenwerking tussen ING en UNICEF is uniek en heel bijzonder. De visie daarbij is dat we een positieve bijdrage willen leveren aan de levens van kinderen in de vele gemeenschappen waarin zowel ING als UNICEF wereldwijd actief zijn. Beide partners zijn ervan overtuigd dat een gezonde en sterke gemeenschap vérstrekkende voordelen heeft voor toekomstige generaties en bedrijven.

In de afgelopen jaren heeft de samenwerking zich zodanig ontwikkeld dat deze volledig verbonden is aan de doelstelling van ING om mensen in staat te stellen zowel privé als zakelijk steeds voorop te blijven lopen. Daarnaast vormt het een van de pijlers onder de duurzaamheidsstrategie van ING om de financiële zelfredzaamheid van mensen te verbeteren.

Het eerste decennium - 2005-2015: kinderen toegang bieden tot hoogwaardig onderwijs

Sinds het begin van de samenwerking in 2005 hebben we een miljoen kinderen toegang kunnen bieden tot hoogwaardig onderwijs en een veiliger en gezonder leefklimaat. Toen we begonnen, kregen 115 miljoen kinderen geen basisonderwijs. Mede dankzij de inzet van ING kregen meer kinderen toegang tot betere scholing, vooral kinderen in afgelegen gebieden. Dit droeg weer bij aan de wereldwijde inspanningen van UNICEF en haar partners, zodat het aantal kinderen dat vroegtijdig de school verliet tussen 2000 en 2012 met 40% afnam.

Het tweede decennium - 2015 en daarna: jongeren in staat stellen hun toekomst te verbeteren

ING en UNICEF zijn trots op wat zij wereldwijd voor kinderen hebben bereikt en willen dit succes graag verder uitbreiden. Wereldwijd zijn er 1,2 miljard jongeren (in de leeftijd 10-19), van wie bijna 90% in ontwikkelingslanden leeft. Zij kunnen wel wat hulp gebruiken om maatschappelijk en financieel onafhankelijk te worden.

ING en UNICEF zijn ervan overtuigd dat het het beste is om al vroegtijdig in deze generatie te investeren, wanneer hun vermogen om kritisch na te denken en hun probleemoplossende vaardigheden nog in ontwikkeling zijn. Dat werkt beter dan wanneer zij al in een fase zitten waarin zij werkeloos zijn en geen vooruitzichten hebben.

We willen daarom tieners wereldwijd de vaardigheden en hulpmiddelen bieden die zij nodig hebben om in hun land de ondernemers, arbeiders en leiders van toekomst te worden. Samen investeren we in de toekomst van jonge mensen en helpen we ze om met succes de overstap te maken van jeugd naar volwassenheid.

Ons doel is om via ons partnership met UNICEF 335.000 jongeren in zes landen de vaardigheden en hulpmiddelen te bieden die zij nodig hebben

Geef ze de toekomst

In zes landen willen we jongeren helpen en ze de mogelijkheid geven hun vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen zij de volgende generatie acteurs worden op het maatschappelijke en economische toneel, en hun eigen toekomst en de toekomst van de mensen om hen heen verbeteren. Geef ze de toekomst!

De hoeksteen van ons succes: onze medewerkers

Sinds het begin van de samenwerking met UNICEF vormen de medewerkers van ING, die zo gul en enthousiast hun tijd en geld doneren, de hoeksteen van het aanhoudende succes van het programma. Met ons matchingsprogramma worden alle financiële bijdragen van onze medewerkers verdubbeld.

Ook klanten van ING worden op verschillende manier aangemoedigd om UNICEF te steunen. Denk daarbij aan specifieke campagnes rond de feestdagen of bij rampen, en aan bepaalde financiële producten.

Meer informatie over UNICEF-projecten die door ING worden gesteund

De jeugd is een belangrijke periode waarin iemand zich ontwikkeld van een persoon die grotendeels afhankelijk is van familie en maatschappij tot iemand die in staat is om verantwoordelijkheden te dragen en een belangrijke bijdrage te leveren aan het eigen welzijn en het welzijn van de mensen om hem heen.

Wanneer adolescente meisjes en jongens worden gesteund en aangemoedigd door zorgzame volwassenen, en wanneer er sprake is van goede beleidsmaatregelen en diensten die aansluiten bij hun behoeften en mogelijkheden, dan hebben zij de mogelijkheid om de vicieuze cirkel van armoede discriminatie en geweld te doorbreken.

ING en UNICEF ondersteunen jongeren door ze te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en ze de kans te bieden om de maatschappij te veranderen.

Naast de traditionele vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, hebben jongeren ook sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden nodig. Hier wordt in de meeste klaslokalen vaak geen aandacht aan besteed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en leiderschap, om problemen in de eigen gemeenschap en in de grotere samenleving te kunnen identificeren, en vaardigheden om doelen te stellen en om vastberaden en flexibel problemen op te lossen.

Ook met innovatie kunnen deze jonge mensen worden geholpen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen, zowel in een lokale als wereldwijde context, waardoor zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang van hun land.

Om jongeren nog meer te stimuleren om uit de vicieuze cirkel van armoede, discriminatie en geweld te breken, willen we hen een stem geven om maatschappelijke veranderingen te kunnen realiseren. We willen jongeren de mogelijkheid geven om zich uit te spreken over zaken die van invloed zijn op hun toekomst. Hierdoor neemt de vraag naar cruciale maatschappelijke dienstverlening, zoals scholing en gezondheidszorg, toe, waardoor deze groeien, verbeteren en bereikbaar worden voor grotere delen van de bevolking.

Met de Power for Youth-samenwerking worden projecten in Nepal, Zambia, Filipijnen, Indonesië, Kosovo en Montenegro gesteund.

Nepal - Jongeren mogen het zeggen

Jonge mensen in Nepal willen ontsnappen aan de armoede. Maar vaak ontbreekt het ze daarvoor aan kennis en vaardigheden. ING en UNICEF hebben de handen ineen geslagen om jongeren te voorzien van de kennis, sociale vaardigheden en financiële scholing die zij zo hard nodig hebben. We proberen jongeren binnen hun gemeenschap te bereiken en zorgen ervoor dat zij een eerlijke kans krijgen op een veelbelovende toekomst.

Zambia - Jongeren helpen een nieuwe samenleving te creëren

Samen met ING helpt UNICEF de meest achtergestelde jongens en meisjes in Zambia zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun leven en toekomst. We proberen ze te betrekken bij de maatschappij en ervoor te zorgen dat ze hulp krijgen van hun ouders en de gemeenschap en dat ze met het juiste beleid en met sociale dienstverlening al hun mogelijkheden kunnen benutten.

Filipijnen - Jongeren zijn belangrijk

Met de steun van ING helpt UNICEF jongeren in de Filipijnen door hen actief te betrekken, bijvoorbeeld bij het opzetten van veilige plekken voor jongeren. Ook wordt een uitgebreid pakket geboden waarmee zij vaardigheden als zelfredzaamheid, besluitvorming en leiderschap kunnen ontwikkelen.

Indonesië - Laten we innoveren!

Indonesië is een land waar zich veel natuurrampen voordoen. UNICEF probeert met de hulp van ING de probleemoplossende vaardigheden bij jongeren te ontwikkelen en biedt jongeren de gelegenheid om voor, tijdens en na rampen mee te werken aan het vinden van oplossingen.

Kosovo - Gelijke rechten voor de jeugd van Kosovo

Kosovo is een land waar sprake is van veel ongelijkheid. Met behulp van UNICEF en ING kunnen jongeren uit minderheidsgroeperingen en afkomstig van het platteland hun sociale vaardigheden en ondernemerschap ontwikkelen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke veranderingen en gelijke rechten voor iedereen.

Montenegro - De roep om verandering in Montenegro

In een land met grote ongelijkheid en uitsluiting, waar de meest kwetsbare groep jongeren geen toegang heeft tot scholing, helpt UNICEF samen met ING deze jongeren hun sociale en emotionele vaardigheden en ondernemerschap te ontwikkelen zodat zij hun eigen toekomst en die van hun gemeenschap kunnen veranderen.

10-jaar ING-UNICEF samenwerking

De missie waarop onze samenwerking is gebaseerd

Mohamed

Het tweede decennium in het leven van tieners draait om het maken van keuzes voor de toekomst. Met de 'Power for Youth'-samenwerking met UNICEF willen we jonge mensen over de hele wereld helpen hun capaciteiten optimaal te benutten. Door hen de vaardigheden en hulpmiddelen te bieden die zij nodig hebben, kunnen zij hun eigen toekomst en de toekomst van de mensen om hen heen verbeteren. Samen werken we aan de zelfredzaamheid van een nieuwe generatie!

Terug naar boven