Listen

Hoe we waarde creëren

... minuten lezen

Als wereldwijde bank leveren we niet alleen op financieel gebied een bijdrage aan de samenleving. In ons waardecreatiemodel laten we op een eenvoudige manier zien hoe we voor en met onze belanghebbenden waarde creëren.

Value Creation Model

Trends binnen de bancaire sector

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Hieronder geven we een aantal belangrijke trends weer die van invloed zijn op onze activiteiten en op die van onze concurrenten.

Bekijk trends

 • Bankieren wordt steeds digitaler.
 • Technologie maakt het makkelijker de markt voor financiële dienstverlening te betreden. Dit heeft geleid tot een golf aan nieuwkomers, vooral op markten waar de traditionele banken achterblijven.
 • De Europese betaalmarkt is opengesteld voor niet-banken.
 • Door de lage rente dalen de rendementen voor klanten en staan de rentemarges van banken onder druk.
 • Er ontstaan ecosystemen waarbij gebruikers via één app toegang hebben tot sociale media, online-aankopen, diensten en betaalsystemen.
 • De bedrijfskosten moeten omlaag.
 • De transitie naar een koolstofarme economie zet door.
 • Het politieke landschap verandert.

Waarde in

Als financiële instelling is onze input vooral gericht op financieel, intellectueel en menselijk kapitaal.

Onze mensen

Behalve dat we onze klanten ondersteunen, moeten we als bank ook onze medewerkers de middelen bieden om zo goed mogelijk te presteren.

De expertise, capaciteit en energie van meer dan 54.000 medewerkers

 • Bijna EUR 70 miljoen uitgegeven aan opleiding en ontwikkeling.
 • De Innovation Bootcamp leverde 1.194 nieuwe ideeën van medewerkers op.
 • Meer dan 2.000 medewerkers opgeleid in de PACE-methode.
 • Introductie van een nieuwe, wereldwijde Employee Value Proposition (EVP).
 • Wholesale Banking-expertise in verschillende sectoren.
 • Advanced Analytics-teams in vijf landen en bij Wholesale Banking.

Sterk geloof in diversiteit

 • Diversiteitsmanifest ingevoerd in alle ING-landen.
 • Meer dan 1.000 medewerkers in acht landen hebben workshops gevolgd over onbewuste vooroordelen.

Focus op prestatiecultuur

 • Duidelijke cultuur dankzij Orange Code.
 • 99% van de medewerkers heeft deelgenomen aan een formeel prestatiemanagementproces.
 • Introductie van kudos, een online-programma om complimenten uit te delen.
 • Bijna 300 prestatiemanagement-workshops met ongeveer 1.000 managers in 15 landen

Financieel

Als bank zorgen we voor de instroom en uitstroom van geld door betalingen en transacties mogelijk te maken.

Groot en nog steeds groeiend klantenbestand

 • Bekend en sterk merk met in veel landen positieve erkenning van klanten.
 • Meer dan 35 miljoen klanten vertrouwen ons hun betalingen en spaargelden toe.

Solide financiële positie

 • Eigen vermogen van EUR 49,8 miljard en EUR 152,4 miljard aan schuldbewijzen, bancaire tegoeden en achtergestelde leningen.

Toegenomen winstgevendheid en gezonde kostenontwikkeling

 • Meer nadruk op provisies om de lage rente te compenseren.
 • Focus op kostenbeheersing; dalende kosten/batenverhouding.

Innovatie

Innovaties om klantervaringen te verbeteren en/of verder te kijken dan traditioneel bankieren

Innovatie

 • 98% van de contacten met particuliere klanten loopt via digitale kanalen; mobiele interacties in 2016 met meer dan 50% toegenomen.
 • Innovatiefonds om initiatieven te financieren.
 • Data-analyse om behoeften van klanten te identificeren en de producten en diensten daarop af te stemmen.

Innovatie om operationele prestaties nog verder te verbeteren

 • Target Operating Model (TOM) om Finance-, HR-, Procurement- en Risk-functies te stroomlijnen
 • PACE-methode om te experimenteren met ideeën en deze snel om te zetten naar nieuwe producten en diensten.
 • Cybercrime-programma om veiligheidsrisico’s te beperken.

'Thought leadership' verder ontwikkelen

 • Vooroplopen op het gebied van blockchain.

Milieukapitaal

Onze activiteiten hebben invloed op het milieu. Denk daarbij aan de directe invloed die we hebben door het gebruik van onze gebouwen en IT-systemen en door zakenreizen.

Milieuprogramma

 • Wereldwijd milieumanagementsysteem (EMS) geïmplementeerd.
 • ISO14001-certificering toegekend voor hoofdkantoor en activiteiten in Nederland.

Duurzame inkoop

 • Wereldwijd kwalificatieproces voor leveranciers.

ING ondersteunt duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

 • ING richt zich vooral op ontwikkelingsdoelen 8 en 12

'Thought leadership' verder ontwikkelen

 • Thought leader worden op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie door CE100-lidmaatschap van Ellen MacArther Foundation.
 • Nederlands sectorakkoord over mensenrechten naleven.

Onze strategie

Mensen in staat stellen om steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk

Waarde uit

Waar onze input vooral gericht is op financieel, intellectueel en menselijk kapitaal, is onze output nog breder en bijvoorbeeld ook van invloed op het milieu en op innovatie.

Producten & diensten

Dankzij data-analyse kunnen we verwachtingen overtreffen door producten en diensten te leveren die aansluiten bij de voorkeur van de klant.

Klanten stellen onze producten en diensten op prijs

 • Het aantal primaire klanten is met meer dan 8% gestegen.
 • In 7 van de 13 landen zien klanten ING als de nummer 1-bank.

Bankieren eenvoudiger maken

 • Particuliere klanten in Nederland kunnen nu twee keer zo snel een hypotheek krijgen als voorheen.
 • Inside Business geeft in 17 landen real-time inzicht in en één toegangspunt tot financiële transacties.
 • Bij Wholesale Banking heeft een vereenvoudiging van de eisen voor rekeningen en betaaldiensten het papierwerk bij aanvragen verminderd van 836 naar 47 pagina's.
 • Beschikbaarheid van kanalen verbeterd tot 99,8%.

Ondersteuning van economieën in landen waar we actief zijn

 • Kredietverlening groeide met EUR 35 miljard.
 • EUR 282 miljard aan uitstaande hypotheken.
 • Platforms voor instant-kredietverlening ontwikkeld.

Onze mensen

Een verantwoorde werkgever zijn die medewerkers goede arbeidsvoorwaarden en groeimogelijkheden biedt.

Een goede werkgever zijn

 • Indicator voor rendement op het menselijk kapitaal 2,59.
 • Inzetbaarheid verbeterd en medewerkers ondersteund bij het vinden van nieuwe mogelijkheden.
 • ING wordt beschouwd als een van de meest transparante financiële instellingen in Nederland op het gebied van diversiteit en sociale gelijkheid in de Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index.
 • Het Top Employer Institute gaf verschillende ING-onderdelen in Europa de hoogste classificatie.
 • Van onze managers is 29,3% vrouw.

Prestatiecultuur

 • 79% van de medewerkers wereldwijd geeft aan dat zij op de hoogte zijn van de Orange Code.
 • Bijna 33.000 medewerkers hebben zich aangemeld als kudos-gebruikers en er zijn meer dan 143.000 complimenten uitgedeeld aan medewerkers.

Sterke medewerkersbetrokkenheidsscore

 • Een medewerkersbetrokkenheidsscore van 77%.

Invloed van veranderende bancaire landschap en technologie op mensen

 • We verwachten dat 7.000 banen geraakt zullen worden door de versnelling van de Think Forward-strategie

Financieel

ING streeft naar sterke en stabiele financiële resultaten.

Sterke financiële resultaten

 • Provisies en renteresultaten: EUR 15,7 miljard

Stabiliteit waarborgen

 • Kapitaaldekkingsratio 14,2%
 • Laag kredietrisico door het gespreide karakter van de kredietportefeuille van Wholesale Banking.

Aandeelhouderswaarde

 • EUR 2.560 miljoen dividend

Belastingen en kosten voor regelgeving

 • Verantwoorde fiscale uitgangspunten: wereldwijd effectief belastingtarief voor doorlopende activiteiten van 27,4%.

Innovatie

Innovatie krijgt bij ING een hoge prioriteit. Zo houden we gelijke tred met de veranderingen om ons heen en door innovatieve producten en diensten te leveren kunnen we voldoen aan de veranderende behoeften van onze klant.

Snel, proefondervindelijk innoveren

 • Het innovatiefonds financierde 20 initiatieven in 2016.

Externe samenwerking

 • Meer dan 65 fintech-partners
 • 11 investeringen

Sociaal - netwerk

We ondersteunen onze klanten en helpen hen goed onderbouwde financiële beslissingen te nemen.

 • 23,9 miljoen klanten voelden zich financieel ondersteund door de initiatieven van ING.
 • 95.227 jongeren bereikt met PFY UNICEF-programma.
 • ING is een van de medeoprichters van het Think Forward-initiatief.
 • 10% van het balanstotaal van ING Groenbank voor maatschappelijke activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en onderzoek.
 • ING financiert onderzoek, doet donaties en wisselt kennis uit, waarbij medewerkers vrijwillig gastcolleges geven.

Milieu

We kunnen bijdragen aan de transitie naar een eerlijkere en groenere economie door projecten te financieren die de duurzame transitie van klanten versnelt en door klanten te ondersteunen die oplossingen zoeken voor maatschappelijke en ecologische vraagstukken.

Bijdragen aan vooruitgang

 • EUR 34,3 miljard aan duurzaam gefinancierde transities
 • EUR 3,31 miljard duurzaam beheerd vermogen

Verantwoorde kredietverlening

 • ESR wordt toegepast op al onze zakelijke leningen.

Onze eigen ecologische voetafdruk

 • CO2-uitstoot met 27% gedaald.
 • 91% van ons wereldwijde elektriciteitsverbruik uit duurzame energie.

Invloed op samenleving

Als grote financiële instelling hebben we veel invloed op de samenleving, zowel direct via onze activiteiten als indirect via onze financieringsportefeuille. Deze invloed brengt verantwoordelijkheid met zich mee. We moeten dan ook zorgvuldige en transparante keuzes maken over hoe, waar en met wie we zaken doen.

Invloed op samenleving
 • Duurzame en inclusieve economische groei in lijn met duurzaam ontwikkelingsdoel 8 van de VN
 • Financieel zelfredzame mensen die kunnen bijdragen aan een gezonde economie.
 • Vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren verbeteren door vrijwilligerswerk en donatieprogramma's.
 • Economische ontwikkeling en werkgelegenheid in opkomende landen door 'impact finance'.

 • Verantwoorde consumptie en productie in lijn met duurzaam ontwikkelingsdoel 12 van de VN
 • Directe invloed op maatschappij en milieu door operationele voetafdruk te verminderen alsmede focus op mensenrechten.
 • Indirecte invloed door klanten te ondersteunen bij maatschappelijke en ecologische uitdagingen die van invloed zijn op hun bedrijf.
 • Kennis opbouwen over nieuwe onderwerpen (bijvoorbeeld circulaire economie) door 'thought leadership'.

Terug naar boven