Het belang van een bredere blik op verduurzaming van de economie

15 January 2015 ... min read Listen

Amsterdam, 15 januari 2015

Op 15 januari 2015 publiceerde de Eerlijke Bank Wijzer haar onderzoek naar investeringen van banken in enerzijds de mijnbouwindustrie (metalen) en anderzijds metaal recyclingbedrijven. Recycling, ofwel hergebruik van materialen, maakt onderdeel uit van een bredere discussie over een meer duurzame circulaire economie.

Echter, de verhouding tussen investeringen in recycling versus investeringen in mijnbouw zegt niets over de duurzaamheidsambities van banken. De opzet van het onderzoek gaat daarmee voorbij aan de gecompliceerdere werkelijkheid, waarbij bedrijven voor de uitdaging staan om met toeleveranciers, afnemers, overheid en banken tot nieuwe circulaire productie- en bedrijfsmodellen te komen.

In onze ogen doet het onderzoek daarom geen recht aan het belang van deze discussie. Voor het eerst in 5 jaar heeft ING er daarom voor gekozen om geen bijdrage te leveren aan dit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.

ING hecht grote waarde aan een duurzame economie en de rol van onder andere banken om daaraan bij te dragen. Daarom financieren wij de transitie naar een duurzamere economie. Daaronder valt onder meer het hergebruik (recycling) van materialen maar ook het financieren van nieuwe bedrijfsmodellen (zoals circulaire economie).

Als het gaat om financiering kent onze portfolio een breed scala aan klanten, waaronder ook recycling bedrijven. Een voorbeeld is Shanks dat op verschillende manieren nieuwe producten maakt van afval. Circulaire economie staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste resultaten zijn al duidelijk zichtbaar. Zo maakt het deel uit van de manier waarop we onze eigen organisatie inrichten. Zie bijvoorbeeld the Green Deal Circular Procurement; een initiatief dat o.a. als doel heeft circulair in te kopen.

Nationale Nederlanden (in het rapport genoemd als onderdeel van ING Groep) heeft onlangs een Take Back™ certificaat ontvangen van leverancier Desso omdat ruim 105 duizend kilo (!) tapijttegels afkomstig van Nationale Nederlanden zijn gerecycled tot grondstoffen voor nieuw tapijt.

Ook vinden we het belangrijk om hoogwaardige kennis te delen en bij te dragen aan het creëren van bewustwording, bijvoorbeeld via het ING economisch Bureau dat in 2014 een rapport schreef over afvalverwerking in Nederlanden begin 2015 een rapport zal publiceren over circulaire economie. Daarnaast voert ING samen met andere banken overleg met MVO Nederland om te zien op welke manier banken – naast het verstrekken van financiering – kunnen bijdragen aan de circulaire economie.

Uiteraard zullen we daarbij ook gebruik maken van de kennis en inzichten van NGO’s, waaronder de Eerlijke Bankwijzer en de daaraan verbonden partijen, om met elkaar te kunnen beoordelen welke rol we kunnen blijven spelen in de toekomst om bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de economie.

Back to top