Listen

ING’s reactie op rapport Eerlijke Bankwijzer

03 september 2014 ... minuten lezen

Geen aanwijzingen betrokkenheid bij internationale belastingontwijking

ING herkent zich niet in het beeld dat Eerlijke bankwijzer oproept in haar recente rapport over belastingontwijking. Desgevraagd heeft Eerlijke Bankwijzer aan ons bevestigd dat bij ING geen aanwijzingen zijn gevonden van betrokkenheid bij internationale belastingontwijking.

ING betaalt normale belastingtarieven in de landen waarin zij actief is. ING gebruikt geen entiteiten in belastingparadijzen om haar totale belastingdruk te verlagen. Dit komt ook duidelijk tot uitdrukking in de wereldwijde effectieve belastingdruk van circa 27.4% die wij publiceren.

Geen fiscale adviezen

ING geeft geen fiscaal advies aan haar klanten. We zijn een bank. We hebben alle voorbeelden uit het rapport nauwkeurig bekeken en in alle gevallen geldt dat wij geen fiscale adviezen hebben gegeven aan klanten.

Geen vorm van belastingontwijking

Voor wat betreft investeringsfondsen geldt inderdaad dat onder andere belastingregels een rol spelen. Investeringsfondsen worden over het algemeen zodanig opgezet dat de belastingdruk wordt gelegd bij de klant en niet bij het fonds zelf. Dat heeft niets met belastingontwijking te maken. De Nederlandse wet kent ook dit soort faciliteiten, zoals bijvoorbeeld het regime van de Vrijgestelde Beleggingsinstelling, waar ING net als de meeste andere fondsaanbieders ook gebruik van maakt.

Terug naar boven